An toàn cao nhất khi sử dụng.
Giao thức bảo mật SSL cho giao dịch trực tuyến.
Hệ thống sẽ tự động xử lý nếu chứng chỉ SSL an toàn. Trong trường hợp ngược lại, sau khi khắc phục theo chỉ dẫn mà không được, vui lòng liên hệ Công ty để được hỗ trợ.